Çocukluk ve ergenlik dönemi etkileri , yetişkinlik yaşantısında da süren oldukça önemli bir dönemdir. Araştırmalar, çocukluk ve ergenlik döneminde öğrenilen bilgi ve deneyimlerin ; yetişkinlikte de bireyin kişilik özelliklerini, davranışlarını, öz güvenini, öz saygısını büyük ölçüde belirlediğini göstermektedir.


Bilimsel bir zemin üzerine kurulu olup bir çok psikiyatrik bozukluk ve geniş bir sorun alanında etkili olduğu kanıtlanmış bir tedavi yaklaşımıdır. Bireyin hedef problemi nedeniyle yaşam alanlarında oluşturduğu kısıtlanmaları ortadan kaldırarak yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlar.


Yetişkin psikoterapisi ; diğer terapi yöntemlerinden farklı olarak danışana yakın, destekleyici ve birebir bir ilişki sunar. Ayrıca bireyin, yalnızlık hissinin paylaşılmasına, gündelik yaşamlarında kendini tekrar eden problem döngüleri ile başa çıkabilmeleri için yeteneklerinin geliştirilmesine ve kişinin kendini keşfetmesinde yardımcı olur.


Evlilik ve çift terapisi; çiftlerin yaşadıkları problemler değerlendirip; çözüm seçeneklerinin sağlıklı bir şekilde uygulanması hedeflenir. Çiftlerin, birbirlerinin kişilik özelliklerini anlama ve ortak bir çerçeve belirlemelerini sağlamayı hedef alır.